Vandanalyseskema fra Jels Vandværk

Bly Cadmium Chrom Jern Kobber Mangan Arsen Bor Cobolt Nikkel Kviksølv Selen Zink Tetrachlorethen Trichlorethen Trichlormethan Vinylchlorid 1,1,1,-Trichlorethan 1,2-dichlorethan cis-1,2-Dichlorethen 1,1,2-Trichlorethan Dichlormethan trans-1,2-Dichlorethen 1,1-Dichlorethen 1,1,1,2-Tetrachlorethan 1,1,2,2-Tetrachlorethan Benzen Fluoranthen Benzo(b)fluoranthen Benzo(k)fluoranthen Benzo(g,h,i)perylen Benzo(a)pyren PAH (sum af 4 PAH) Indeno(1,2,3-cd)pyren Fluorotelomersulfonsyre (6:2 FTS) Perfluorbutansulfonsyre (PFBS) Perfluorbutansyre (PFBA) Perfluordecansyre (PFDA) Perfluorheptansyre (PFHpA Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) Perfluorhexansyre (PFHxA) Perfluornonansyre (PFNA) Perfluoroctansulfonamid (PFOSA) Perfluoroctansulfonsyre (PFOS) Perfluoroctansyre (PFOA) Perfluorpentansyre (PFPeA) µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 (M014, M015, M049) DIN EN ISO 17294-2 (E 29) DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 ? DIN EN ISO 12846 : 2012-08 (E 12) DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 10301 (M060) DIN EN ISO 17993 (M060) DIN EN ISO 17993 (M060) DIN EN ISO 17993 (M060) DIN EN ISO 17993 (M060) DIN EN ISO 17993 (M060) Beregning DIN EN ISO 17993 (M060) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) DIN 38407-42 : 2011-03(OB) Halogenerede alifatiske kulbrinter Flygtige aromatiske kulbrinter (BTXN) Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) Perfluorerede forbindelser (PFC) 2,04 <0,0200 (LOD) <0,300 9,30 (x) 0,0771 4,48 (x) 0,0327 (x) 0,0202 <2,00 0,227 (x) <0,0030 (LOD) <0,200 (LOD) 0,144 <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,02 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,020 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,0017 (LOD) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,03 0,02 3 2 0,03 0,0033 0,1 0,003 0,2 0,003 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 u) u) u) u) u) u) u) u) u) u) u) u) x) 5 3 50 200 2 50 5 1 20 1 10 3 ANALYSERAPPORT 1892408 - 492655 0,5 0,1 0,3 10 0,003 5 0,4 0,01 2 0,4 0,05 0,5 0,009 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Kvantifi- ceringsgr. Grænse- værdi BEK Påvisnings- grænse Enhed Resultat Metode Dato 03.09.2018 10048732 Kundenr. DOC-27-11757545-DA-P2 AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de AG Hildesheim HRB 200557 Ust./VAT-ID-Nr: DE 198 696 523 Geschäftsführer Dr. Paul Wimmer Dr. Jens Radicke Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 17025:2005. Udelukkende ikke akkrediterede parametre er markeret med " * ". Side 2 af 5

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQzMzI=