FORSIDE
OM VANDVÆRKET
INFO FRA VANDVÆRKET
MÅLERAFLÆSNING
SMS-SERVICE
ANMELD FLYTNING
VANDANALYSESKEMA
GENERALFORSAMLING
KLAGEREGLER
Jels Vandværk
Dixensvej 2A
6630 Rødding

Tlf.: 73 55 21 00
E-mail: info@jelsvand.dk

Telefontid (vandværk og drift):
Mandag - fredag fra kl. 8 - 16

Telefontid (administration):
Mandag - fredag fra kl. 8 - 13

Kontortid:
Efter aftale

Seneste nyt fra Jels Vandværk

Lagt online: 20. januar 2018

Tirsdag den 23. januar - afbrydelse af vand
Tirsdag den 23. januar vil der i tidsrummet mellem kl. 13.00 og 15.00 være meget lavt tryk og nogle hustande vil ikke have vand pga en omkobling på vandværket.

Vi håber på Jeres forståelse
Lagt online: 6. januar 2018

Generalforsamling 2018
Jels Vandværk afholder generalforsamling onsdag den 14. marts 2016 kl. 19.30 På Jels Motel og Sportscenter

Dagsorden i følge vedtægterne

Tilmelding nødvendig til info@jelsvand.dk eller tlf. 73552100
ad hensyn til traktementet.

Med venligLagt online: 27. november 2017

RENT VAND UDEN CHLORIDAZON FRA JELS VANDVÆRK
RENT VAND UDEN CHLORIDAZON FRA JELS VANDVÆRK
Vi har nu fået undersøgt vandværkets boringer og kan melde ud, at det vand vi leverer til vores forbrugere overholder grænseværdierne for indhold af pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukter desphenyl-chloridazon og methyl-desphenyl-chloridazon.
Når der tales om grænseværdier for indhold af pesticider, skelnes der imellem en teknisk grænseværdi på 0,1 mikrogram/l og en sundhedsskadelig grænseværdi på henholdsvis 300 mikrogram/l (voksne) og 50 mikrogram/l (børn). Den tekniske grænseværdig er fastsat politisk ud fra et ønske om, at der ikke må forekomme pesticider i drikkevandet.
Grænseværdien på 0,1 mikrogram/l er det mindste man kan måle sig frem til.
FAKTA OM DESPHENYL-CHLORIDAZON:
Når der konstateres fund af chloridazon, er det i langt de fleste tilfælde tale om nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon.
Miljøministeriet udtaler: ”Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter. Det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende. Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet.” Stoffet blev anvendt fra 1964-96 i landbruget. Kilder: Miljøministeriet og Agro-Lab
Læs iøvrigt Miljlø- og Fødevareministeriets info-brev om den fremtidige kontrol af desphenyl-chloridazon

Copyright © 2010-2018 Jels Vandværk. Web design: Pro-Plan Interaktiv A/S.